ХЛЯБЪТ НА ЖИВОТА

Чрез името на Исус Христос се получава всяко благословение. Бог ще почете това име и ще достави всичко необходимо от Своите богатствата, и то щедро!

Тъй като работата на някои хора е винаги неотложна, спешна и крайно необходима, за тях е трудно да си осигурят време за размишление и молитва. Но те в никой случай и никога не бива да пропускат да направят това. Благословението на Небето, получено чрез ежедневна молитва, е като хляба на живота за душата им и ще направи те да растат в морална и духовна сила като дърво, засадено край речни брегове, чийто лист е винаги зелен и чийто плод се появява навреме.

,,Обещания за последните дни“  Издателство ,,Нов живот“