ХЛЯБЪТ НА ЖИВОТА

“Ето, Ти желаеш истина вътре в човека, и в тайното на сърцето ми ще ме научиш на мъдрост.” Пс.51:6

Смътни предположения по отношение на Христа са крайно недостатъчна храна за духовния ни живот. Нуждаем се от живеещия в нас Христос. Трябва да се храним от словото Му. Той е хлябът на живота. Изявеното слово е портрета на Христа, който притежаваме. Световността и земното могат да бъдат изхвърлени от душата, единствено когато тя е изпълнена със самия Исус. Както животът на тялото се поддържа от физическата храна, така и животът на душата се укрепява от приетата духовна храна.