ХОДАТАЙСТВЕНИ МОЛИТВИ ЗА ДУШИТЕ

„Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата“ (Мат. 18:19).

Ако от всяка църква има вярващи, които формират малки групи, нека работят не само за църковни членове, но и за невярващите. Ако на едно място има двама или трима, които познават истината, нека се съберат в група и да поддържат връзката си постоянно и нека заедно в любов и единство да се насърчават за успеха, като всеки от тях черпи кураж и сила от помощта на останалите. Нека проявяват Христовото търпение и смирение, да не говорят прибързано, да използват таланта на речта си, като се подкрепят един друг в по-свята вяра. Нека работят в Христова любов за онези, които са отвън (…) Когато тяхната работа и молитва са в Христовото име, числото на вярващите ще нараства.

Има и мисионска работа, която трябва да се извърши в дома, и ние чуваме довода: „При толкова много грях и нужда от труд в нашата собствена страна, защо трябва да показваме пламенност за чужди страни?“. Отговарям: „Нашето поле е светът (…) Спасителят е изпратил Своите ученици да започнат работа в Йерусалим, и тогава да преминат през Юдея и Самария до края на Земята. Само малка част от хората приеха учението. Но вестителите бързо разнесоха вестта от място на място, от страна в страна, издигайки стандарта на евангелието до всички близки и далечни места по земята. Това беше подготовката. Обещанието на Спасителя бе: „Но ще получите сила, когато Светият Дух дойде на вас, и ще свидетелствате за Мене“. Онези, които не следват своята собствена воля и желания, а се придържат към Господния съвет, няма да бъдат оставени в невежество, защото Господ ще ги научи.