ХОДЕНЕ С ВЯРА

“А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, – убеждения за неща, които не се виждат.” Евреи 11:1

Не е убедително доказателство, че някой е християнин само защото проявява духовен екстаз при изключителни обстоятелства. Светостта не е екстаз; тя е пълно посвещение на Божията воля. Това е да живееш според всяка дума, излизаща от Божите уста; това е вършене на волята на нашия Баща, доверие в Него при всяко изпитание – и в мрака, така както и в светлината. Това е ходене с вяра, а не с виждане; пълно разчитане на Бога с непоклатимо доверие и почиване в Неговата любов.