ХОДОВЕ СЪС СЪМНИТЕЛЕН ХАРАКТЕР

Обстоятелствата около нас могат винаги да се променят. Живеем в променлив и несигурен свят. Да намираме в динамиката на живота основание за непрестанни корекции на ценностната си система и на моралното си поведение – това не след дълго ще ни превърне в „безгръбначни” личности, в духовни „медузи”. В конформисти, които заемат всяка необходима поза и форма, само и само да оцелеят. Все по-лесно ще откриваме „сериозни причини” да се отказваме от добрите принципи и да правим ходове със съмнителен характер. Всяка промяна в „посоката на вятъра” ще използваме като претекст за промяна на житейската си посока. В най-общ план, тук става дума за старата съдбоносна дилема – да живеем според Божиите закони, или да живеем според други закони, чиито и да са те.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян