Хора, които страдат от тревожност, виждат света по различен начин

Ново изследване обяснява защо някои хора са по-податливи на тревожност и напрегнатост.
Всъщност, твърди изследването, хората, които изпитват високи нива на тревожност, виждат света по различен начин.
Когато са тревожни, те имат затруднение да различат неща, които са сигурни и неща, които не са сигурни.
Тези хора имат тенденцията да генерализират емоционалния си отговор на ситуации, които сами по себе си не са провокиращи. Това може да обясни защо някои са по-склонни да изпитват тревожност от други.
”Ние показахме, че при пациенти с тревожност емоционалният отговор генерира пластичност в мозъчните вериги, която трае и след спирането на стимула, който ги е предизвикал.
Пациенти с тревожност реагират емоционално на нови стимули, защото те не успяват да различат предишния стимул от следващия. Това, което е по-важно е, че пациентите не могат да контролират това състояние, защото то е на много ниско, възприятийно ниво.”

 

Източник: Psy Blog