ХОРА НА МОЛИТВАТА

 

Всичките ни добри намерения и цели няма да ни направят способни да устоим на изкушението. Вие трябва да сте хора на молитвата. Молбите ви не трябва да са немощни и плахи, откъслечни, с прекъсвания и на настроения, но сериозни, настоятелни и постоянни. Не винаги е необходимо да сте сами или да падате на колене, за да се молите, но когато сте заети с всекидневната си работа, душата ви може често да се въздига към Бога, хващайки се за Неговата сила. Тогава ще бъдете хора с висока и свята цел, с благородна почтеност, които при никакви съображения или възнаграждения няма да бъдат поклатени от истината, правото и справедливостта.