ХОРА НА ПРИНЦИПА ИЛИ НА ИНТЕРЕСА

Естествено е да очакваме Бог да благославя и да подпомага добрите и благочестиви хора. „Благ е наистина Бог към Израил, към чистосърдечните” (Псалм 73:1). Но не е никаква рядкост да се натъкнем на остри парадокси: „А колкото до мен, краката ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани, както другите хора. Затова гордостта като верижка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тлъстина; мечтите на сърцето им се превъзнасят. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие; говорят горделиво, издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. (…) И казват: „Откъде знае Бог? Има ли знание във Всевишния?” Ето, такива са нечестивите! Винаги са благополучни! Умножават богатство!” (Псалм 73:2-12). Пророк Еремия също преживява подобна вътрешна борба: „Праведен си, Господи, когато се съдя с Теб; но пак да разисквам с Теб за присъдите Ти: Защо успява пътят на нечестивите? Защо са охолни всички, които постъпват коварно? Насадил си ги и те даже се вкорениха; растат, даже и принасят плод; Ти си близо до устата им, а далеч от сърцата им” (Еремия 12:1,2).

Наистина смущаващ е просперитетът на безскрупулните и нечестиви хора. Тяхната нагла самонадеяност дразни. Особено когато демонстрират презрение към Бога и към Неговите закони, а въпреки това остават ненаказани, това обърква душите на вярващите хора. Тогава, разбира се, по силата на най-пряката първосигнална реакция се стига до горчиво заключение: „Наистина аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си” (Псалм 73:13). Въпреки че основният мотив за воденето на праведен и благочестив живот трябва да бъде безкористната любов към Бога и към Неговите възвишени идеали, все пак въпросът за обратната връзка, за „ефекта от послушанието” не е съвсем неоснователен. Особено когато се появят възможности за лично облагодетелстване за сметка на правдата. Да не се възползваш в подобна ситуация – това е възможно, само ако наистина доброволно си възприел принципи, които имат по-висока стойност от личния интерес. Точно в такива моменти установяваме дали сме хора на принципа, или хора на интереса.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян