ХРАМЪТ – ОЧИСТЕН ОТНОВО – ЧАСТ – 9

 

В безграничната Си мъдрост Бог избра основния камък и Сам го положи. Той го нарече “за твърда основа”. Целият свят може да му възложи своето бреме и скърби. Той ще издържи на всичко. С пълна сигурност хората могат да градят върху него. Христос е “камък отбран”. Тези, които се уповават на Него, не се разочароват. Той е издържал всеки изпит. Издържал е тежестта на Адамовата вина, вината на неговото потомство и е станал повече от победител над силите на злото. Понесъл е товара на всички покаяли се грешници. В Христос провиненото сърце намира облекчение. Той е сигурната основа. Всички, които разчитат на Него, са в пълна безопасност.

В пророчеството на Исая Христос е представен и като здрава основа, и като камък за препъване. Апостол Петър, пишейки по Божие вдъхновение, показва ясно за кои Христос е основен камък, а за някои – камък за съблазън. Той казва:

“- ако сте опитали, “че Господ е благ”. При Когото идвайки, като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие, като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Защото е писано в Писанието: “Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; и който вярва в Него, не ще се посрами.” За вас, прочее, които вярвате, Той е скъпоценност, а които не вярват, “Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла”, и “Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват”; защото се спъват о словото- “ (1Петрово; 2:3-8 1Петрово 2:3-8).

За вярващите Христос е здрава основа. Те падат върху камъка и се строшават. Така са представени подчинението и вярата в Христос. Да паднеш върху камъка и да се разбиеш значи да се откажеш от собствената си правда и да отидеш при Христос със смирението на дете, да се покаеш от греховете си и да повярваш в Неговата всеопрощаваща любов. Също така чрез вяра и послушание ние градим на Христос като на наша основа.

Върху този жив камък могат еднакво да градят евреи и езичници. Тази е единствената основа, върху която можем да градим сигурно. Тя е достатъчно широка за всички и достатъчно здрава, за да издържи тежината на целия свят. Чрез свързване с Христос, живия камък, всички, които строят върху тази основа, стават живи камъни. Много хора със собствени усилия биват издялани, полирани и разкрасени, но не могат да станат “живи камъни”, защото не са свързани с Христос. Без тази връзка никой човек не може да се спаси. Без Христовия живот в нас ние не можем да устоим на бурите на изкушението. Вечната ни сигурност зависи от това, дали градим върху здравата основа. Много хора днес градят върху неизпитани основи. Но когато завали дъжд, развилнее се буря и ливнат пороища, постройката им ще падне, понеже не е била основана върху вечната Скала, главния ъглов камък Исус Христос.