БОЖИЯТА ЦЪРКВА Е ХРАМ

  “и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.”
(1 Петрово 2:5)

Еврейският храм бе построен от камъни, предварително издялани още в планинските кариери. Всеки камък имаше своето място в градежа и преди още да бъде докаран в Ерусалим, той биваше изглаждан и изпитван за здравина. Когато всички камъни бяха доставени на строежа, те се сглобяваха на място, без да се чуе звук от чук или брадва. Този градеж представлява Божият духовен храм, който е съставен от материал, събран от всеки народ, език, племе и люде от всички класи – бедни и богати, учени и неуки. Те не са мъртва материя, която трябва да се обработва с чук и длето. Те са живи камъни, добити от кариерата на света чрез истината, а Великият Главен Майстор, Господарят на храма, сега ги оформя и изглажда, като ги прави подходящи за предназначените им места в духовния храм. Когато бъде завършен, този храм ще бъде съвършен във всичките си части и ще буди възхищението на ангели и хора, защото негов архитект и строител е Бог.