ХРАНАТА, КОЯТО НАСИЩА

„Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят“ (Мат. 5:6).

Тези, които са привикнали своя ум да се наслаждава в духовните занимания, са онези, които могат да бъдат възкресени за живот, изумени от чистотата и възвишената небесна слава. Може да имате големи познания в областта на изкуството, науката, да успявате в музиката и прозата, маниерите ви може да доставят удоволствие на компанията ви, но имат ли те нещо общо с вашата подготовка за небето? Какво могат да сторят те, за да ви подготвят да издържите пред Божия съд.

Не се лъжете! Бог не е за подиграване. Нищо друго освен святост не би могло да ви приготви за небето. Единствено искрената, изпитателната проверка с почтителност към Бога може да ви даде неопетнен, възвишен характер, да ви даде възможност да влезете в Божието присъствие. А там Той пребъдва в непристъпна светлина. Небесният характер трябва да бъде изработен на земята; в противен случай той изобщо не може да бъде постигнат.

Желанията за доброта и истинска святост са добри, докато се развивате. Ако спрете, с нищо не ви ползват. Добрите цели са праведни, но не носят никаква полза, докато не бъдат постигнати. Мнозина ще бъдат изгубени, докато се надяват и желаят да бъдат християни, но не правят никакви искрени усилия и затова, когато бъдат претеглени, ще се намерят леки. Волята трябва да се упражнява в правилна посока. Аз ще бъда християнин с цялото си сърце. Аз ще науча дължината, широчината, височината и дълбочината на съвършената Любов.

Чуйте Христовите думи: „Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят“. Достатъчно съкровища са приготвени от Христос за задоволяването на душата, която гладува и жадува за правдата.