ХРИСТИЯНСКИ ДОМ

Влиянието на една майка, която се моли и бои от Бога ще трае през цялата вечност. Ако някога е имало време, когато всяка къща трябва да бъде молитвен дом, това е най-вече днес. Чрез искрени, ревностни молитви родителите трябва да издигат стени около своите деца. Нека се молят с една неизразима вяра Господ да обитава в тях и ангелите да ги запазват – тях и децата им от примките на Сатана. Нека родителите търсят Бога, за да бъдат водени в своето дело. На колене пред Него те ще измолят едно истинско усещане и разбиране на своята голяма отговорност и ще поверяват децата си на Този, Който никога не греши в съветите и напътствията, които дава.