ХРИСТИЯНСКО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

 “А на Онзи, Който може да ви пази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава”
(Юда 1:24)

Има толкова работа, която трябва да свършим в самите нас. Ние непрестанно трябва да подчиняваме своята воля на Божията воля. Нашите човешки идеи винаги ще се стремят да вземат връх в съзнанието ни, но Бог трябва да стане всичко за нас. Никой не е гарантиран от падналото естество на човека, затова е нужно непрестанно да се стремим към освобождението си от всякакви заблуди, не за да изглеждаме съвършени в собствените си очи, а за да бъдем съвършени във всяко добро дело. Не трябва да обитаваме тъмната страна на живота, душите ни не бива да уповават на личното “аз”, а на Онзи, Който е Начало и Край на всичко.