ХРИСТОВАТА НЕЖНОСТ КЪМ ЧОВЕКА

Голяма мъдрост е нужна при боравенето с болести, причинени от ума. Потиснатата, болезнено уязвената емоционалност и обезкураженият ум се нуждаят от мекота, благост и лечение… На такива болни може да се окаже помощ чрез нежно съчувствие. Лекарят трябва да спечели най-напред тяхното доверие, а след това да им посочи Великия лекар. Ако тяхната вяра може да бъде насочена към истинския Лекар и ако са убедени, че Той се е заел с техния случай, това ще донесе облекчение на ума и често пъти – здраве на тялото.

Христос уеднаквява интересите си с тези на човечеството. Само онова дело, което изявява Христовия Дух, което разкрива Неговата любов, Неговата грижа и нежност към хората, може да носи Божието одобрение. Какви откровения биха стигнали до човека, ако завесата се отдръпнеше и той би могъл да види резултатите от своята работа за грешащите и нуждаещите се от най-разумно лечение, за да не бъдат отклонени от пътя. „Затова укрепете немощните ръце и отпадналите колене и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив, да изцелее.“ (Евреи 12:12, 13)

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2