ХРИСТОВА РАДОСТ 

“направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени.” Филипини 2:2

Не роптайте и не търсете слабости. Като гледаме в Божествения образец, лицето на Христа се отпечатва върху душата и се отразява обратно в духа, думите и истинското служене на нашите ближни. Христовата радост е в сърцата ни и тази радост е пълна. Това е истинската религия. Нека да направим всичко, за да я придобием, да станем вежливи и благи, да имаме любов в душите си – онази любов, която извира непринудено и намира израз в добродеятелност, любов; която е светлина за света и прави нашата радост пълна.