НИЕ СМЕ ХРИСТОВИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 “Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно” (1 Петрово 4:12)

За нас ежедневната ни опитност с Христа трябва да бъде от най-висока стойност. Всеки има отделен дял в Неговата служба. Нашият благословен Спасител ни е дал скъпоценни обещания за насърчение. Той иска да знаем, че бди над нас и че ще ни поучава за всичко, което очаква ние да извършим. Ако врагът ни нападне още от сутринта или през деня с дразнене и неприятности, нека си припомним тези скъпи обещания и да не позволяваме да бъдем извадени от равновесие. Нека помним, че сме Христови представители и че не трябва нито с думи, нито с постъпки да се наскърбяваме един друг.