ХРИСТОВИ СЪРАБОТНИЦИ

Тези, които не се учат всеки ден в училището на Христос, които не прекарват достатъчно време в искрена молитва, не са годни да работят в който и да е от клоновете в Божието дело; защото ако го правят, човешката поквара сигурно ще превъзмогне над тях и те ще издигат душите си в суета. Тези, които стават Христови съработници и които имат духовността да различават духовните неща, ще чувстват нуждата си от добродетел и мъдрост от небето за да управляват Неговото дело.