ХРИСТОВОТО ЦАРСТВО НА ЛЮБОВТА

„А царството и владичеството, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на людете, които са светиите на Всевишния“ (Дан. 7:27).

Управлението на Христовото царство се различава от земното. То представя характера на тези, които съставляват това царство. Неговите дворове са място, където почива свята любов и всички дела са увенчани с милосърдие. Тези техни качества са характерни за всяка дейност.

Единствено Христовата сила може да промени сърцето и ума, за да направи личността способна да живее в Божието царство. За да можем да служим на Бога, трябва отново да се родим чрез Светия Дух. Вследствие на това сърцето ни ще бъде пречистено, а умът – обновен, за да можем пълноценно да познаваме и да обичаме Бога. Светият Дух ще ни вдъхне доброволно послушание на Божиите изисквания. Това е истинско служене.

„Очите ти ще видят Йерусалим – безмълвно заселище, шатър, който няма да се мести, чиито колове никога няма да бъдат извадени и нито едно от въжетата му скъсано. Но там Господ ще бъде с нас във величието Си, като място на широки води и потоци. Защото Господ е наш съдия, Господ е наш законодател, Господ е наш цар, Той ще ни спаси. И жителят няма да рече: болен съм; на людете, които живеят в него, ще се прости беззаконието им“ (Исая 33:20-24)