ХРИСТОВОТО ЦАРСТВО

“Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти цар ли си? Исус отговори: Ти <право> казваш, защото Аз съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.” Йоан 18:37 

Всички, които избират Христовото царство на любовта, правдата и мира, поставяйки неговите интереси над всичко останало, се свързват с небесния свят и всяко благословение, което им е нужно, ще бъде тяхно. В книгата на Божието провидение, в книгата на живота, всеки от нас има своята страница. Тя съдържа всеки момент от нашата житейска история – дори космите на главата ни са преброени. Божите деца никога не липсват от съзнанието на Бога.