ДА ПРИДОБИЕМ ХРИСТОВ ХАРАКТЕР

 “И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.
  Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.”
(Колосяни 3:12,13)

Ние трябва да насърчаваме в себе си духа на Христа. Мнозина са изповядващи истината, които се нуждаят от освещаващото влияние на духа в сърцата им. Животът може да се характеризира с праведно обхождане и превъзвишена изява на вярата, но липсата на искрена сърдечност, благородство на душата и миротворческа отстъпчивост ще заличи цялото благо, което те могат да извършат. Критичната, укоряваща, пълна с неодобрения религия няма нищо общо с примера на вяра, даден от Христос…

Трябва да насърчаваме в себе си милите думи, приятните погледи, безкористната любезност, защото те ще вложат в характера ни очарование, което ще ни осигури уважение и десетократно ще увеличи ползата от нашия труд…

За всичко това един ден ще отговаряме пред Бога и никой от нас не желае да се срамува от свидетелството на дела, които носят печата на импулсивно непостоянство и себичност. Искаме, нуждаем се от непрекъснато гледане към Божията слава и от очистване храма на душите си от егоизма, за да придобием подобието на Неговия божествен образ. Нека растем в благодатта, нека с вяра се уловим за Христовата десница и тогава ще бъдем изправени от Неговата сила.