ХРИСТОС ДА БЪДЕ ВЪВ ВСИЧКИТЕ НИ МИСЛИ

„Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; опитай ме, и познай мислите ми; и виж дали има в мен оскърбителен път; и води ме по вечния път.“ (Пс.139:23,24)

Малцина осъзнават, че е техен дълг да упражняват контрол върху мислите и въображението си. Трудно е да държиш недисциплинирания ум фокусиран върху полезни теми за размисъл. Но ако мислите не са подходящо ангажирани, религията не може да разцъфне в душата. Съзнанието трябва да е изпълнено със свети и вечни неща, иначе ще се занимава с незначителни и деструктивни мисли. И интелектуалните, и моралните способности трябва да се дисциплинират. Те ще се усъвършенстват, когато са упражнявани.

За да има добро разбиране по този въпрос, трябва да помним, че нашите сърца са по естество покварени и ние сме неспособни сами да следваме правилния курс. Единствено чрез Божията благодат, съчетана с усърдни усилия от наша страна, можем да спечелим победата. Интелектът, както и сърцето, трябва да се посвети в служба на Бога. Той изисква всичко, което е наше.

Малцина вярват, че човечеството е пропаднало толкова ниско или че така отчаяно се е противопоставило на Бога. Когато умът не е под директното влияние на Божия Дух, Сатана може да го оформя, както си иска. Той превръща в плътски всички рационални способности, които управлява. Самият той е пряк опонент на Бога в своите вкусове, възгледи, предпочитания, желания, избори и стремежи. Противникът не се наслаждава в нищо, което Бог обича или одобрява, но само в онова, което Той презира.

Ако пребъдва в сърцето, Христос ще присъства и във всичките ни мисли. Най-съкровените ни стремежи ще бъдат за Него, за любовта и чистотата Му. Той ще изпълва всички кътчета на нашето съзнание. Чувствата ни ще бъдат насочени към Исус. Всичките ни надежди и очаквания ще са свързани с Него. Най-висшата радост за душата ни ще бъде да живеем с вяра в Божия Син, очакващи и обичащи Неговото пришествие. Той ще е короната на нашата радост.

Онези, които са възпитали ума си да се наслаждава на духовните упражнения, са готови да бъдат преселени горе и няма да бъдат объркани или съкрушени от чистотата и славата на Небето.