ХРИСТОС Е ВЕЛИКИЯТ ЛЕКАР

 

Нашият Господ Исус Христос дойде в този свят като неуморим слуга на човешките нужди. “Той взе на Себе Си нашите немощи и болестите ни понесе.” Исая 53:5

Не е ли Той нашето убежище в болестта, както и в здравето? Псалмистът казва: “Както жали отец чадата си, така жали Господ онези, които Му се боят… Изпраща Словото Си и ги изцелява и отървава ги от тлението.” Пс.103:13; 107:20

И днес Бог е също така готов да дава здраве на болни, както когато Св.Дух е вдъхновил за тези думи псалмиста. Христос е същият състрадателен Лекар и днес.

Това, което Господ желае да бъде всеки човек, е изразено от апостол Йоан с думите: “Възлюбени, моля се във всичко да благоуспяваш и да си здрав, както благоуспява душата ти.” З Йоан 2ст.

Бог е, Който е казал на псалмиста: “Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, избавя от тление живота ти, венчава те с милост и щедрости.” Пс.103:3,4