ХРИСТОС Е НАШИЯТ ОБРАЗЕЦ

 “Подвизавай се в доброто войнствуване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.”
(1 Тимотей 6:12)

Да се следва Христос не означава да сме освободени от борба и конфликти. Това не е детска играчка, нито духовно безделие. Радостта от служенето на Христа е равнозначно на святото задължение да се изправим често пъти пред сериозни конфликти. Да се върви след Христа означава тежки битки, активен труд, воюване срещу света, плътта и дявола. Нашата радост е в победите спечелени в сериозно и трудно войнстване. Замислете се над това.