ХРИСТОС Е НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ

 

Бог каза на Исуса на Йордан: “Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.” Тези думи обхващат цялото човечество. Бог говори тогава на Исуса в качеството Му на наш представител. Славата, която осеняваше Христос, е залог за любовта, която Бог има към нас. Тя свидетелства и за славата на молитвата, показва как човешкият глас може да достигне ухото на Бога, как нашите молитви са приети в небесните дворове. Гласът, който Исус чу, ще се повтаря на всяка душа: “Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.” Застъпничеството на Христос в полза на човека в небесното светилище е също толкова важно в Спасителният план, колкото и смъртта Му на кръста. От възкресението насам, Исус довършва в небето делото, започнато от Него на кръста. Исус ни отвори пътя водещ към трона на Отца. И занапред благодарение на Неговото застъпничество, всяко искрено желание, изразено от тези, които отиват при Него чрез вяра, може да бъде представено пред Бога.