ХРИСТОС И ГРЕХОВЕТЕ НИ

Когато се молим за земни благословения , отговорът на молитвите ни може да се забави, или Бог може да ни даде нещо различно от това, за което се молим, но не е така когато се молим за освобождаване от греха. Неговата воля е да ни очисти от греха, да ни направи Негови деца и да живеем свят живот.

Христос „даде Себе Си за греховете ни, за да ни освободи от настоящия нечист свят според волята на нашия Бог и Отец” Гал. 1:4

И „това е увереността която имаме в Него, че ако просим нещо според волята Му, Той ни слуша, и ако знаем че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем, чу получаваме това, което сме просили от Него.” 1 Йоан 5:14, 15

„Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.” 1 Йоан 1:9