ХРИСТОС МИ ВРЪЧВА КОРОНА И АРФА

„Отсега нататък се пази за мен венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мен, но и на всички, които са обикнали Неговото явление“. (2 Тим.4:8)

Преди да влязат в Божия град, Спасителят връчва на Своите последователи символите на победата и ги коронясва с отличителните знаци на тяхното царско положение. Блестящите редици са построени под формата на квадрат около Царя и са повишени в ранг на величие, надвишаващ ранга на светия или ангел. Лицата им са озарени от лъчите на благата любов. Сред неизброимото множество на изкупените всеки поглед е насочен към Него, всяко око съзерцава славата Му – на Този, Чието лице „бе погрозняло повече от лицето на кой да било човек, и образът му – от образа на кой да е от човешките синове“. Върху главите на победителите Исус със собствената Си ръка поставя короната на славата. За всеки от тях има корона, носеща собственото му „ново име“ и надписа „Свят на Господа“. Във всяка десница са поставени палмовата клонка на победителя и лъскава арфа. След това ръководещите ангели подават нотите и всяка ръка засвирва на струните с умело докосване, създавайки сладка музика с богати, мелодични звуци. Неописуемо вълнение завладява всяко сърце и всеки глас се издига в хвалебната песен: „На Този, Който ни е обикнал и ни е измил от греховете със собствената Си кръв, Който ни е направил царе и свещеници за Бога – на Него да бъде слава и господство във всички векове!“.

О, каква неописуема радост е да видим Този, Когото обичаме – да Го видим в славата Му – Този, Който е дал Себе Си за нас. Да гледаме ръцете, които някога са били прободени за нашето спасение, а сега се протягат да ни благословят и приемат с добре дошли!

Хората, които се оставят в Божиите ръце, ще видят Царя в Неговата красота. Ще съзерцават несравнимия Му чар, и докосвайки арфите си, ще изпълнят небесата с разкошна музика и песни, посветени на Агнето.