„Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людете“. (Евр.2:17)

По-големият Брат на нашата раса стои до вечния трон. Той вижда всяка душа, която обръща лицето си към Него като към Спасител. Знае от опит какви са слабостите на човечеството; какви са копнежите ни и къде е силата на нашите изкушения. Бди над теб, треперещо Божие дете! Изкушаван ли си? Той ще те избави. Слаб ли си? Ще ти придаде сила. Невеж ли си? Ще те просвети. Наранен ли си? Ще те изцели. Господ „знае броя на звездите“ и в същото време „лекува съкрушените по сърце и превързва раните им“.

Независимо какви са твоите изпитания и безпокойства, положи случая си пред Господа. Твоят дух ще бъде укрепен, за да издържи. За теб ще се отвори път, за да се измъкнеш от затруднението и неудобството. Колкото по-слаб и безпомощен се чувстваш, толкова по-силен ще бъдеш в Неговата сила. Колкото по-тежко е бремето ти, толкова по-благословена ще е почивката ти, когато го предадеш на Носителя на товари.

Обстоятелства може да разделят приятели; неспокойните води на голямото море може да бушуват между нас и тях. Но никакви обстоятелства, никакво разстояние не може да ни отдели от Спасителя. Където и да сме, Той е до десницата ни, за да ни подкрепя, поддържа, повдига и радва. По-велика от майчината любов към нейното дете е Христовата любов към Неговите изкупени. Наша привилегия е да си почиваме в тази любов и да казваме: „Ще Му се доверя, защото Той даде живота Си за мен!“.

Човешката любов може да се промени, но Христовата любов е неизменима. Когато извикаме към Него за помощ, ръката Му се протяга веднага да спасява.

Той желае да осъзнаем, че се е върнал в Небето като наш по-голям Брат и безкрайната сила, която Му се дава, е на наше разположение.