ВЕЧНА ЗАКРИЛА

“Защото Ти ми стана прибежище, Яка кула <за закрила> от неприятеля.” Псалми 61:3

Христос е нашата яка кула и Сатана няма сила над душата, която върви с Бога със смирен ум. Обещанието „Нека се хване за силата Ми, за да се примири с Мен! Да! Нека се примири с Мен“ е за нас. В Христос има съвършена помощ за всяка изкушавана душа. Опасности връхлитат всяка пътека, но цялата небесна Вселена застава на стража, така че никой да не бъде изкушаван повече от това, което може да понесе. Някои хора имат силни черти на характера, които непрекъснато е нужно да потискат. Ако ги държат под контрола на Божия Дух, тези черти ще бъдат за благословение; но ако не го сторят, ще се окажат проклятие. Ако се посветим несебично на делото, без никога да се отклоняваме и на косъм от принципите, Господ ще ни обгърне с вечната си прегръдка и ще бъде за нас мощен Помощник. Ако гледаме на Исус като на Този, в Когото вярваме, Той никога и при никакви обстоятелства не ще ни изостави.