ХРИСТОС НАШИЯТ ПОСРЕДНИК

 

На апостол Йоан на остров Патмос бяха поверени пророчествата, които Бог беше определил за Своя народ. Изучавайте тези пророчества… Наблюдавайте живота и характера на Христос и изучавайте Неговото посредническо дело. В тях се намират безкрайната мъдрост, безкрайната любов, безкрайната правда, безкрайната милост.

Христос е връзката, която съединява Бог с човека. ТОЙ е обещава личното Си застъпничество и поставя всичката благодат на Своята правда на страната на молещите се. Когато се приближаваме до Бога чрез заслугите на Изкупителя, Христос ни обгръща със Своята човешка ръка, докато с Божествената Си ръка се хваща за трона на Безкрайния Бог. ТОЙ е обещал да слуша нашите молби и да отговаря. Да, Христос е станал посредник на молитвата между човека и Бога. ТОЙ е станал посредник и на благословенията от Бога за човека.