ХРИСТОС ОБИЧА ГРЕШНИКА

 “Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго.”
(Йоан 13:34)

Има хора, които хранят завист и омраза срещу братята си и наричат това Божий Дух. Има и такива, които разнасят приказки, обвиняват, осъждат, чернят характерите и всяват злоба в сърцата. Те говорят лъжливи, неверни неща на ближните си, които като слушат клеветата, губят Божия Дух.

Този грях е по-страшен от греха на Ахан. Неговото влияние не се ограничава само до носителите му. Това е горчив корен, от който се отравят мнозина. 

Онзи, който е обновен от Христовия Дух ще обича не само Бога, но и своите братя, а тези които съгрешават, трябва да бъдат приемани с отношението, за което свидетелства Божието слово: “Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен” (Галатяни 6:1).

Злото трябва да се укорява с яснота и вяра, но нека онзи, който поема тази отговорност да внимава, да не би сам да е отделен от Бога поради зли дела. Той трябва да е в състояние да поправя грешащия с дух на кротост. Ако не е способен да извърши това, тогава по-добре да не се залавя с поправянето или порицаването на своите братя, защото ще стори две злини, вместо да поправи една.

Нека всички бъдат много внимателни в отношението си към изкупените от Христовата кръв.