ХРИСТОС ОТРАЗЕН ВСРЕД БЛИЖНИТЕ

 

Посещавайте ближните си и им показвайте интерес към спасението на душите им. Събуждайте в действие всяка духовна сила. Говорете на тези, които посещавате, че краят на всички неща е наближил. Господ Исус Христос ще отвори вратата на сърцата им и ще впечатли трайно умовете им. Дори и когато са ангажирани в ежедневните им занимания, Божиите деца ще водят други при Христос. И докато вършат това ще имат скъпоценната увереност, че Спасителят е съвсем близо до тях. Не трябва да мислят, че са оставени да зависят от техните собствени усилия. Христос ще им даде да говорят думи, които ще освежават и насърчават и подкрепят бедните, борещи се души, които са в тъмнина. Личната им вяра ще бъде усилена когато осъзнаят, че обещанието на Спасителя се изпълнява. Не само те са благословение за другите, но работата, която вършат за Христос, донася благословение за тях самите.

Влиянието ви достига душата; не докосвате само обикновена струна, но тази, която трепти обратно към Бога. Дългът ви да бъдете християни, в най-висшия смисъл на тази дума означава да бъдете „Христоподобни”. Чрез невидимите нишки, които ви привличат към други умове с които влизате в контакт, може, ако сте в постоянна връзка с Бога да оставите впечатления, които ще бъдат ухание от живот за живот. От друга страна, ако сте егоистични, издигате себе си, имате светски ум, без значение на положението, опитът ви от миналото, или познанията които имате, ако не притежавате закона на благост на устните си, онзи сладък аромат на любов извиращ от сърцето, не можете да направите нищо от това, което трябва да се направи.