ХРИСТОС ОТРАЗЕН В СЕМЕЙСТВОТО

„Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога.“ 1 Йоан 4:7

Религията на Христос ще ни подтиква да вършим добро на всеки човек, без значение дали е високо или ниско поставен, богат или беден, щастлив или потиснат.Но тя особено ще ни води да бъдем добри в нашите собствени семейства. Това ще се вижда чрез прояви на вежливост и любов към баща и майка, съпруг, съпруга и дете. Трябва да гледаме на Исус, да усещаме Неговия Дух, да живеем в светлината на Неговата доброта и любов, да отразяваме славата Му към другите.