ХРИСТОС – ОТРАЗЕН В ЦЪРКВАТА

„По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си“. Йоан 13:35

Христовата религия е нещо повече от опрощение на греха. Тя означава заличаване на греховете ни и попълване на празнотата с добродетелите на Светия Дух. Означава божествено озарение и радост в Бога. Означава сърце, освободено от себичност и благословено с пребъдващото присъствие на Христос. Когато това дело е извършено в църковните членове, църквата ще бъде жива, работеща църква.

Когато приведем сърцата си в единство с Христос, и животът ни е в хармония с Неговото дело, Духът, който слезе в деня на Петдесетница, ще слезе над нас. Ще бъдем силни в Христовата сила, и ще бъдем изпълнени с Божията пълнота. Ще се отдадем на Христос, ще посветим безусловно в Негова служба цялото ни притежание, всичките ни способности. Ще правим добрата изповед на вярата ни. Ще служим на Бог като служим на тези, които се нуждаят от помощта ни. Ще оставим светлината ни да свети в добри дела.