ХРИСТОС ПРЕБЪДВА В СЪРЦЕТО

О, нека бъде видяно, че Христос пребъдва в сърцето, подкрепящ, заякчаващ и утешаващ. Наша привилегия е да бъдем дарявани всеки ден с богатата мярка на Неговия Свят Дух и да имаме по-широк поглед върху важността и обсега на прогласяваната от нас вест на света. Господ желае да ни разкрие удивителни неща от закона Си. Чакайте пред Него със смирение в сърцето. Молете се най-сериозно за разбиране на времената, в които живеем, за по-пълно схващане на целта Му и за нарастване ефективността в печеленето на души.