ХРИСТОС – СТЪЛБАТА КЪМ НЕБЕТО

 “Те се опълчват против душата на праведния И осъждат невинна кръв. Но Господ е високата моя кула, И Бог мой е канара, при която прибягвам.”

(Псалми 94:21,22)

Има една сияйна в славата си стълба, която, опряна здраво о земята, се въздига към небето чак до Божия трон. Над нея е Бог, а Неговата светлина огрява стълбата по цялата й дължина. Тази стълба е Христос. Всяко изкачено стъпало ни приближава в общението с Христа и Неговите страдания, като ни оформя все повече и по-точно в Негово подобие. Ангели слизат и възлизат по тази огряна от Божията светлина стълба. Те няма да ви оставят да паднете, ако гледате непрекъснато на Божията слава, която е на върха на стълбата.