ХРИСТОС ХОДАТАЙСТВА ЗА НАС

 “А от това, което казваме, ето що е смисълът: Ние имаме такъв първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.”
(Евреи 8:1,2)

Плътското око не може никога да види благодатта и красотата на Христа. Вътрешната светлина, дадена от Светия Дух и показваща на душата нейното истинско безнадеждно и безпомощно състояние, лишена от прошката и милостта на Носителя на греха – вседостатъчността на Христа – е единственото средство, което дава сила на човека да види безкрайната Божия милост, Неговата неизмерима любов, доброта и слава.

Никой никога не е идвал на света с такава мисия на благодат, безгранично състрадание и несравнима любов, както Нашия Спасител. Но и никой не е бил посрещан така грубо и третиран толкова лошо от страна на падналия човешки род. “И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени” (1 Коринтяни 6:19,20). Ние сме Христови по творение. Негови сме по изкупление. Той е единственото безпогрешно същество, понесло страдания, срамно унижение и отхвърляне заради нас…

Тогава какво трябва да е поведението на новородените в Христа, на всички спасени чрез Неговото достойнство? Трябва ли да се оплакват? Трябва ли да се обвиняват взаимно? Няма ли един кротък и смирен дух да им подхожда повече? “Научете се от Мене” – казва великият Учител – “защото Съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.” Ще откажем ли да изявяваме такъв дух в характерите си? Ще вземем ли Неговото иго и ще поемем ли Неговото бреме?…

Ако всички можеха да видят Христа пред престола на Отца, как очаква техните молитви и предаването на волята им, как чака да се откажат от своята бунтовност и да се върнат към верността си, тогава щяха да се молят в дълбоко разкаяние Отец да им прости тяхното престъпване на закона, да им прости за лошото влияние, което са оказвали на другите чрез пренебрегването на Божия закон. Съюзът на вражеските армии триумфира, когато те се бавят с молитвите си пред Христа. Нима искат да останат под осъждението на закона, а заедно с тях и душите, на които трябва да служат? Или да изберат страната на Исус и чрез тяхното влияние да помогнат на предадената, бунтовна раса със своето основано на опита познание? Ще приемат ли сега да станат служители на Христа, Който ходатайства лично за всеки един от тях пред Отца? Ангелите задържат разрушителните сили, защото проявяват най-силна заинтересованост към тези бунтовни синове, защото искат да им помогнат да се върнат в кошарата при мира и безопасността, за да бъдат най-после победители, и да бъдат спасени за вечността заедно с Божието семейство в небето.