ХРИСТОЦЕНТРИЧНОСТ НА АПОКАЛИПТИЧНАТА КНИГА ДАНИИЛ (1 част)

Пастор Трифон Трифонов

В никоя друга книга от Стария Завет нямаме така ясно изявени проявленията на Нашия Господ Исус Христос като “Човешки син”, “Син на Бога”, “Камъкът”, “Свят наблюдател”, “Ангелът Господен”, “Князът на завета”, “Началникът на началниците”, “Месията” и “Михаил”.