ЦАРСТВОТО НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

 

Царството на Божията благодат се основава сега, тъй като ден след ден сърца, които са били изпълнени с грях и непокорство, се предават във властта на Божията любов.