КОЙ Е ЦАР ?

“Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя.” (Матей 23:8)

Не правете никое човешко същество ваш цар. Кой е Вашият цар? Онзи, Който се нарича: “Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на вечността, Княз на мира” (Исая 9:6). Той е нашият Спасител, нашият Цар. При Него можете да дойдете по всяко време и да положите своите тегоби и бремена в нозете Му. Колкото и големи да са греховете Ви, не бива да се страхувате от отблъскване. Ако си наранил брата си, иди при него и изповядай злото, което си му сторил. Когато направиш това, можеш да пристъпиш към твоя Цар и да Го помолиш за прошка. Той никога няма да се възползва от личната ти изповед, никога няма да те разочарова. Той е дал в завет Своята дума да прости личните ти прегрешения и престъпления и да те очисти от всяко осквернение. Имената на всички Негови изкупени са записани в книгата на живота.

Помнете, че Христос е нашата единствена надежда, нашето единствено прибежище.