ЦЕЛЕБНО СРЕДСТВО ЗА ВСЯКО СТРАДАНИЕ

В невежеството си правим погрешни стъпки, но Спасителят не ни укорява за това. Никога не трябва да се чувстваме самотни. Ангелите са наши другари. Утешителят, Когото Христос обеща да изпрати в Свое име, пребъдва с нас. По пътя, водещ към Божия град, няма трудности, които доверяващите се на Бога да не могат да победят. Няма опасности, които да не могат да избегнат. Няма скръб, нито страдание, нито човешка слабост, за които Той да не е предвидил целебно средство.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“