ЦЕЛТА НА ВЯРАТА

“както е свят Този, който ви е призовал, така бъдете и вие свети в цялото си поведение” 1 Петр.1:15

Кой е намерил и достигнал Бога в Неговото съвършенство? Евангелията ни говорят за характера на Христа, в който е разкрито безкрайното съвършенство. Как искам да мога да говоря за това на целия свят, така че всички да чуят каква е била целта на Христовата мисия и на Неговото дело. Четете и изследвайте писанията, в които Христос е посочен като божествена цел на нашата вяра.