ЦЕЛТА НА ХРИСТИЯНСКИЯ ЖИВОТ 

“Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, – Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си. За да гледам привлекателността на Господа. И да <Го> диря в храма Му.” Псалми 27:4

Целта на християнския живот трябва да бъде да се облечем с Христос и да ставаме все по-подобни на Него. Синовете и дъщерите на Бога могат да напредват в уподобяването си на Христос – нашия Пример. Ежедневно трябва да съзерцават славата Му и да размишляват върху Неговото несравнимо величие.

О, дано кръщението на Светия Дух дойде върху вас, за да бъдете изпълнени с Божия Дух! Тогава ден след ден ще ставате все по-преобразени по Христовия образ; и при всяко действие в живота ви ще идва въпросът: „Това ще прослави ли моя Господ?“. С търпеливо постоянство в добри дела ще се стремите да Го прославяте и почитате, и ще получите дара на безсмъртието.