Защо наистина да се събираме? Дали да информираме Бога и да Го поучаваме чрез молитвите си? Не, ние се събираме, за да се назидаваме едни други чрез размяна на мисли и чувства, които да ни придават сила, светлина и кураж, като съзнателно приемаме надежда и вдъхновение от нашите братя. Като се молим с ревност от цялото си сърце, като се отправяме към Бога с вяра, ние получаваме насърчение и сила от Източниците на Превъзвишения. Тези събирания трябва да бъдат благословени часове и могат да се направят привлекателни за хората, които намират удоволствие в духовните реалности.