ЦЕНАТА НА ЕДНА ДУША

“А ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас.”
(2 Коринтяни 4:7)

Доказателството, че светът не може да устои и противоречи на истината, че Бог изпрати Исуса в света като негов Изкупител, е в единството на църквата. Единението и съгласието на братята във вярата е убедителен аргумент. Затова сатана непрекъснато действа, да попречи на съгласието и единството, за да може невярващите като гледат на враждите недоволството и завистта да бъдат отблъснати от християнството и да се привържат към неверие и безбожие. Божието име се осквернява от онези, които изповядват истината, а в същото време са лицемерни един спрямо друг.

Цената на една душа не може да бъде напълно определена. С каква признателност ще си спомнят всички изкупени и прославени, за онези, които са спомогнали за тяхното спасение. Никой не ще забрави своите себеотрицателни усилия, непрестанна работа, търпение, постоянство и искрен копнеж на сърцето за тези души, които можеха да бъдат изгубени за Исуса, ако той бе занемарил своя дълг или се умореше да върши добро.

“Нова заповед ви давам: да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.” (Йоан 13:34)