ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА

Лъжите са безплатни и затова можем да ги срещнем нався­къде около себе си. За разлика от тях, за истината трябва да се плати висока цена. Тя включва:

  1. Смирение. Бог дава на смирените благодат. До истината се достига само със смирение.
  2. Търпение. Прибързаните преценки и решения нямат нищо общо с истината. Тя се разкрива на онези, които чакат Господа.
  3. Послушание. „Ако някой иска да върши волята Му, ще по­знае…“ (Йоан 7:17). Безусловното послушание е необходимо, ако желаем да познаваме Божиите пътища.

Дали нашата вяра се причислява към онзи евтин и удобен вид, за който нищо не се плаща? Готови ли сме да основем вя­рата си на Божията истина? Това означава да бъдем готови да платим и цената.