ЦЕНАТА НА ПОСЛУШАНИЕТО

  “А той в отговор каза: Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, и с всичкия си ум, и ближния си както себе си.”
(Лука 10:27)

Въпросът, който законникът постави на Христа, изискваше жизнено важен отговор. Фарисеите бяха подбудили този човек да зададе така въпроса, като очакваха, че Господ Исус ще отговори по начин заради който биха могли да го впримчат, като Го обвинят и осъдят пред народа. Самообладанието на Христа, мъдростта и властта, с която отговори, говореха за неща, които те не можеха да изтълкуват.

Когато въпросът бе зададен от законника, Христос знаеше, че истинските подбудители на това питане бяха Неговите най-заклети врагове. Те силно желаеха да Го поставят в клопка и да Го обвинят, като се хванат за някоя от Неговите думи. Исус отвърна, като постави отговорността за ответа на този въпрос върху самия законник. Това стана пред погледите на цялото събрано множество, което слушаше и очакваше с интерес изхода на този словесен двубой. “А Той му рече: Какво е писано в закона, как четеш? А той в отговор каза: “Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, и с всичкия си ум, и ближния си като себе си.” Исус му рече: Право си отговорил; това стори и ще живееш” (Лука 10:26-28). Послушанието спрямо Божиите заповеди е цената на вечния живот!