ЦЕНАТА НА СПАСЕНИЕТО 

“Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а <такива> и сме…”
1 Йоаново 3:1 

Исус е изчислил цената за спасението на всеки син и дъщеря на Адам. Осигурил е преизобилни средства, така че ако те съгласят с условията, никой няма да загине, но ще има вечен живот. Всяко небесно същество работи като Негов агент за спечелване на човека на страната на Бога.