ЦЕНЕН ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО

Да не се гледа на готварството като на вид робство. Какво ще стане с хората в света, ако всички, заети с приготвянето на храна, се откажат от работата си с несериозното извинение, че трудът им не е достатъчно престижен? За готвенето може да се мисли като за по-малко привлекателно в сравнение с някои други видове труд, но всъщност то е наука по значение над всяка друга. Така се отнася Бог към приготвянето на здравословна храна. Той цени хората, които служат вярно, като приготвят здравословна, вкусна храна. Човекът, разбиращ изкуството на добре приготвената храна и използващ това познание, е достоен за много по-голяма похвала в сравнение с хората, заети с друг вид работа. Този талант трябва да бъде равняван по стойност на десет други таланта, защото правилната му употреба е свързана с поддържането на доброто здраве на организма. Най-ценен е от всички дарове, защото е свързан с живота и здравето.

Диета и храна – Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/