ЦЕННОТО В ТАЙНАТА МОЛИТВА

„Уповавайте се на Него, люде! На всяко време, изливайте сърцата си пред Него; Бог е нам прибежище.“ (Пс.62:8)

Дълбоко чувство за нуждата ни и силно желание за исканите от нас неща трябва да  характеризират нашите молитви. В противен случай те няма да бъдат чути. Не бива да се уморяваме и да изоставяме молбите си, поради това, че не получаваме веднага отговора. „Небесното царство насила се взема; и които се насилят, го грабват“ (Мат.11:12). Въпросната сила тук е святата ревност, като тази на Яков. Не трябва да се мъчим да изпитваме интензивни емоции, но спокойно и упорито да принасяме молбите си пред трона на благодатта. Задачата ни е да смиряваме душите си пред Бога, да изповядваме греховете си и с вяра да се приближаваме до Него. Божие намерение е да изявява Себе Си в Своето провидение и в милостта Си. Целта на молитвите ни трябва да бъде Божията слава, но не възхваляване на самите себе си.

Бог ни почита, показвайки ни колко много ни цени. Изкупени сме с цена – със скъпоценната кръв на Божия Син. Когато Неговите последователи съзнателно следват Словото на Господа, благословенията Му ще почиват върху тях в отговор на техните молитви. „Даже и сега се обърнете към Мен с цялото си сърце, с пост, с плач и с ридание; и раздерете сърцето си, а не дрехите си, та се обърнете към Господа, вашия Бог; защото е милостив и щедър, дълготърпелив и много милостив“ (Йоил 2:12,13).

В тайна молитва душата трябва да се разкрие напълно пред внимателното око на Бога. Колко скъпоценна е тихата молитва – човек в общение с Бога! Тайната молитва ще бъде чута единствено от Божиите уши. Никое любопитно ухо няма да разбере бремето на молителя. Спокойно, но и ревностно душата ще пристъпи към Бога. Сладко и пребъдващо ще бъде влиянието, излъчвано от Този, Който вижда в тайно, чието ухо е отворено за молитвата на сърцето. Човекът, който с простичка вяра поддържа общуване с Бога, ще привлече към себе си небесни лъчи от светлина и ще укрепи себе си за борбата със Сатана.