ЦИТАТ

Изумителното богатство на живота би загубило радостта на удовлетворението, ако нямаше препятствия за преодоляване. Изкачването на върха не би било и наполовина толкова прекрас­но, ако не се налагаше да прекосим мрачните долини.

Келър